Přidat k oblíbeným | Nastavit jako domovskou stránku | přihlášení | registrace | seznam uživatelů
Sezóna 2017/2018

A tým - 1.místo

EuropaShield - 3.místo

B tým - 5.místo

Dorostenci - 1.místo

Starší žáci - 1.místo

Mladší žáci - 3.místo

Minižáci - 1.místo

 

Český pohár žáků

Starší žáci - 4.místo

Mladší žáci - 2. a 3.místo

Minižáci - 1. a 2.místo

Korfbalový kemp
Facebook

Co je to korfbal ?

Korfbal je jedinou výhradně smíšenou míčovou kolektivní hrou na světě. Vznikl v Nizozemí v roce 1902 pro potřeby nově zavedeného koedukovaného (smíšeného) vyučování na nizozemských školách. Záměrem bylo podpořit kolektivní způsob hry a rovnoprávnost všech hráčů vzhledem k jejich pohlaví, věku a tělesnému vzrůstu.

 

Název - korfbal byl odvozen z holandského slova „korf" označující koš. Rozvoj nového sportu byl podpořen založením Nizozemské korfbalové asociace v roce 1903, která později (1938) obdržela čestný titul královská. Z původní třizónové verze vznikla varianta dvouzónová na hřišti o rozměrech 30×60m, která se dnes hraje mezinárodně. Od roku 1952 se korfbal hraje také v hale, kde má hřiště rozměry 20×40m. 

 

Do konce druhé světové války se korfbal hrál v Nizozemí, Belgii a nizozemských koloniích v jihovýchodní Asii. K rozšíření korfbalu mimo „tradiční" země došlo teprve roku 1946, kdy byl korfbalový svaz založen ve Velké Británii a Dánsku. Mezinárodní korfbalová federace IFK dnes soustřeďuje týmy z celého světa - Austrálie, USA, Brazílie, Venezuela, Nigerie, Taiwan, Indie, JAR, atd.U nás nastal významný rozvoj korfbalu po roce 1989.V roce 1978 se v Nizozemí uskutečnilo první mistrovství světa. Korfbal se od roku 1985 pravidelně objevuje na Světových hrách neolympijských sportů.

 

 

Jaká jsou pravidla ?

 

Korfbal je míčová košová hra. Cílem hry je vstřelit míč do soupeřova koše. S míčem se nesmí běhat ani driblovat. Po přihrávce je třeba se zastavit a buď vystřelit nebo přihrát. Je povolen tzv. míč z běhu - obdoba dvojtaktu v košíkové. Na rozdíl od košíkové Vám ve střelbě na koš soupeř může zabránit pomocí bráněné pozice. Obránce stojí mezi Vámi a košem, obličejem k Vám a zvednutím ruky vás zablokuje. Nezáleží na tom, že jste o hlavu vyšší a mohl byste vyskočit tak vysoko, že by Vám ve střelbě zabránit nemohl.

 

Družstvo tvoří osm hráčů (čtyři ženy a čtyři muži), kteří se na začátku hry rozdělí na dvě čtveřice (dvě ženy a dva muži). Ty se během zápasu střídají v útočné a obranné roli. Každá čtveřice hraje vždy pouze na jedné polovině hřiště. Role se ovšem spravedlivě po dvou koších střídají. Při hře je dovoleno bránit pouze stejné pohlaví, pokud je míč v držení některého z hráčů, je „nedotknutelný", což v praxi znamená , že strkání, držení a blokování není dovoleno. Přestupek proti pravidlům se trestá volným hodem nebo v horším případě penaltou.

 

 

Jaká jsou specifika korfbalu?

 

 

Za prvé a hlavně, korfbal je týmový sport. Individuální výkony jsou pochopitelně základem, ale korfbal nepřeje sólování. Příslušnost k týmu znamená týmovou práci. Běhání s míčem nebo dribling jsou zakázány. Jakmile v běhu získáte míč, zastavíte se a přihrajete volnému spoluhráči.

 

Za druhé, korfbal je smíšený sport. Hrají muži dohromady se ženami, ale ženy jsou v taktice týmů rovnocenné: další pravidlo korfbalu totiž říká: muž brání muže, žena ženu, vždy jen jeden proti jednomu. Přesila dva na jednoho, muž proti ženě a naopak se nepřipouští.

 

Za třetí, korfbal je hra taktická. Každé družstvo se snaží docílit co nejvíce bodů za pomoci taktiky svého týmu jako celku. Pravidla totiž dále ochraňují slabší nebo menší (nikoliv však nešikovnější) hráče: korfbal je bezkontaktní sport, kde blokování soupeře, vrážení do něj či násilné odebrání míče nejsou dovoleny. Důležité jsou technické a taktické dovednosti, nikoli svaly. A není samozřejmě povoleno ani hýbání s košem: i tak je skórování obtížné. Nepočítají se totiž koše, vstřelené z „bráněné" pozice: je důležité si nejprve vytvořit chytrou kombinační hrou volný prostor a teprve poté střílet.