Autor: Peter | Vydáno: 12.4. 2018 09:59 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-prvni-korfbalova-vlastovka-v-okrese-blansko-901.html

První korfbalová vlaštovka v okrese Blansko

Korfbal se nám pořád šíří dál. V průběhu minulého týdne se konaly korfbalové ukázky na první základní škole v okrese Blansko, který je tak čtvrtým okresem Jihomoravského kraje, kde se představil projekt "Korfbal do škol".

 

O představení korfbalu projevila zájem paní učitelka Růžičková ze základní školy Dvorská. Setkala se s korfbalem při krajských školních soutěžích v Brně, které organizuje AŠSK. Při jednom z turnajů si všimla speciálních košů na jedné z brněnských základek a místní vyučující ji tak podali základní informace. Druhým impulzem byl Olympijský festival v Brně, na kterém si korfbal již vyzkoušelo několik tříd i z Blanska.

 

Pro korfbalové ukázky byly vyhrazeny 2 dny, konkrétně středa a čtvrtek po velikonočních prázdninách. Za tyto 2 dny proběhlo 12 ukázkových hodin za účasti 15 tříd. Chyběli jen nejstarší deváťáci, kteří byli zrovna na exkurzích. Jinak se do ukázek zapojili i prvňáci a střelbu na korfbalový koš již celkem slušně zvládali. Korfbal nadchl nejen děti z Blanska, ale také místní vyučující, kteří korfbal chtějí využívat ve výuce tělocviku. A to také na druhém stupni, kde měl korfbal úspěch i u žáků vyšších ročníků.

 

Proto vedení školy projevilo zájem o zapůjčení korfbalového vybavení pro své žáky. Kromě toho bylo předběžně domluveno odehrání prvního školního turnaje na konci školního roku. A nejen to, korfbal by se v Blansku mohl rozšířit i na další dvě základní školy, kde bude paní učitelka Růžičková referovat o úspěchu korfbalu na její ZŠ Dvorská. Taktéž více vyučujících projevilo zájem o další informace o korfbalu, proto byla přediskutována i možnost uspořádaní korfbalového semináře pro učitele. Ten by se mohl uskutečnit ještě v tomto školním roce a to v druhé polovině května.