Konec kalendářního roku 2018 je tu. A s ním přichází i čas bilancování toho, co je za námi, a plánování toho, co nás čeká v roce následujícím. Dovolte mi tedy touto cestou vše podstatné shrnout na následujících řádcích.

Co bylo aneb zhodnocení roku 2018

Rok 2018 se beze vší pochybnosti zapsal do historie našeho klubu zlatým písmem.
„4 z 5“
– co víc k tomu napsat? Ve čtyřech věkových kategoriích jsme v sezóně 2017-18 získali tituly mistrů ČR. V té páté jsme od zlata byli jen pár minut a nakonec z toho byla krásná bronzová medaile.

A zdaleka to nebylo všechno. Rok 2018 začal hlavně skvělým výsledkem dospěláků na Europa Shieldu, kde jsme získali bronzové medaile.

Jarní medailová smršť pak přinesla nejdříve republikové zlato pro naše minižáky, vzápětí bronz pro mladší žáky a zlato (o příslovečný „chlup“) pro dorostence a nakonec zlatý double na konci dubna, když v domácím prostředí triumfovali nejdříve starší žáci a následně i dospělí. Za úspěch lze považovat i samotnou organizaci Finálového dne, který měl vynikající kulisu a mohli jsme ukázat korfbal širokému spektru diváků díky mediální pozornosti věnované této akci.

I po těchto zlatých dnech následovaly další úspěchy, ať už to byla vynikající organizace turnaje KORFBAL4 ověnčená vítězstvími minižáků a mladších žáků a dalšími medailemi v ostatních kategoriích. Hned vzápětí pak přišly medaile z Českého poháru v Náchodě a Mistrovství ČR v beachkorfbalu žáků a dorostu. Zapomenout nesmíme ani na velký turnaj základních škol v Brně na Laštůvkove, kterého se podobně jako v minuých letech účastnilo několik stovek dětí z brněnských škol.

Léto bylo především ve znamení příprav letního korfbalového tábora Pod Templákem, který se nesl v duchu rekordní účasti téměř 80 dětí z našeho klubu.

Podzim začal podobně, jako skončilo jaro – nejdříve jsme se výborně prezentovali na akcích pro veřejnost, jako byly Den náborů a Sporťáček/WANNADOO či veletrh SportLIFE, hráči si užili i pohodový turnaj KORFBAL4 v bohunické hale, který nám přinesl zase jednu bronzovou medaili. Začátek sezóny pak zastihl v dobré formě zejména seniorská družstva. Ostatní věkové kategorie zatím bojují na hraně postupu do vyřazovacích bojů.

 

Neméně výraznou stopu zanechává náš klub také v české korfbalové reprezentaci. Ostatně stačí jmenovat:

 • Eliška Jonáková, Šěpánka Jonáková, Dominika Drábková, Lenka Faltýnková a Vendula Jemelíková + Honza Šedý (nyní na hostování v N. Lískovci) – seniorská reprezentace
 • Peter Bušík, Zuzana Bušíková a Slávo Majorský – reprezentace Slovenska
 • Filip Kovář – reprezentace U21
 • Sára Sahatciu, Adam Lorenz, Anička Literová (hostující z Kolína), Marek Dlapa – reprezentace U19 a U21
 • Anička Drobníková, Jirka Kohl, Zuzana Herbstová, Dominik a Veronika Čarvašovi – U17

 

A ještě trocha čísel:

 • Jsme 2. největší korfbalový klub v ČR dle počtu členů (aktuálně máme v databázi klubu 395 členů)
 • Ziskem 4 titulů v 5 kategoriích jsme dosáhli na 2. nejlepší historický výsledek v ČR, když kraluje Znojmo, které získalo v jedné sezóně všechny tituly
 • Za posledních 10 let jsme vyrostli o 274 % (v roce 2008 jsme vykazovali členskou základnu 144 osob)
 • Za posledních 10 let jsme sedminásobně zvýšili rozpočet klubu (v současnosti náklady chodu klubu přesahují 1,5 milionu Kč)
 • Do korfbalových aktivit zapojujeme díky projektu Korfbal do škol v Brně více než 1200 dětí
 • Máme 8 licencovaných rozhodčích, z toho 3 byli v roce 2018 na listině IKF
 • Máme 7 licencovaných trenérů

 

Co nás čeká?

Stejně jako rok 2018 i rok 2019 začne velmi zostra. Hned první víkend odehrají senioři 2 kola ČKE, aby hned vzápětí odjeli na nejprestiženější klubovou akci v Evropě – Europa Cup, který se koná  belgickém Kortrijku 10.-12. ledna 2019. Vytyčovat cíle pro tento turnaj je velmi ošemetné, především s vědomím toho, že na turnaj bohužel nemůže odcestovat kompletní A-tým v plné síle. Ale hráči ani trenér se rozhodně bez boje vzdávat nebudou. Umístění do 5. místa by určitě bylo velmi příjemné.

Očekávat stejnou žeň mistrovských titulů, jaká se urodila v letošním roce, by asi bylo trochu příliš optimistické. Přesto jako předseda klubu věřím, že to tam párkrát cinkne a nějaké to zlato i jiné cenné kovy urveme ve všech kategoriích.

Stejně jako vloni nás čekají náročné série jarních a letních turnajů a v srpnu pak na letní kemp vyzkoušíme novou destinaci – areál v Herolticích. Velmi rádi bychom potom v září opět vyslali 1 autobus žáků  do Holandska na tradiční tréninkový a zápasový zájezd.

 

Není všechno zlato…

Jak už titulek napovídá, ne vše se nám v uplynulém roce dařilo a ne se vším jsme ve vedení klubu spokojeni.

Především se nám nedaří plně využívat potenciál, aktivizovat hráče i jejich rodiče k činnosti. Celá řada korfbalových kroužků je skvěle nastartovaných, ale děti chodí na 1x nebo 2x týdně „do školního korfbalového kroužku“, ale účast na víkendových turnajích je zatím slabá. Na to, že máme téměř 300 registrovaných a trénujících dětí, je účast 35-50 dětí na turnaji v Žebětíně málo. Nedá mi to, abych nepřidal i finanční pohled na věc – na dítě, které chodí na tréninky, ale za rok se zúčastní max. 3-5 turnajů získá klub cca 1.400,- Kč na dotacích z MŠMT, kraje, města a městských částí. Na dítě, které se účastní 6 a více turnajů, je to téměř trojnásobek, přičemž náklady jsou jen zanedbatelně vyšší. Pokud tedy budeme mít více dětí hrajících na turnajích, budeme mít i více peněz na jejich trenéry, vybavení, oblečení a především na pronájmy, které dnes tvoří 35 % všech klubových nákladů. Nemluvě o tom, že děti, které na turnaje chodí, pak i trénování více baví a těší se na další zápasy. A to je asi hlavní důvod, proč korfbal děláme, ne?

Velmi špatná je hráčská situace v kategorii 16-23 let. Nejsem a nemohu být spokojen, když na turnaje dorostu jezdí 6-7 hráčů. Účast na 1 tréninku týdně je pro tuto kategorii naprosto nedostatečná a nemůže vést ke zlepšování výkonnosti. Kvůli malému počtu hráčů se tato generace ani příliš nezapojuje do organizace a chodu klubu nebo vedení tréninků (budiž čest vyjímkám). V začátcích korfbalu na přelomu tisíciletí stálo vedení mládežnických družstev i chod klubu především na studentech SŠ a VŠ. Dnes je jejich zapojení v klubu minimální. Generační výpadek hráčů ve věku 16-23 let je doslova časovanou bombou a bezpochyby ho pocítíme výsledkově do 3 let i v seniorské kategorii. Byť je situace v následující věkové kategorii starších žáků optimistická, bude to trvat pár let, než z této silné generace snad vyrostou komplexní dospělí hráči a hráčky, ale i trenéři a funkcionáři.

S velkým rozmachem korfbalu na školách je spojena i obrovská rotříštěnost našich aktivit. Máme v týdnu 18 tréninků ve 12 různých halách a tělocvičnách. To sebou nese obrovskou náročnost na pronájmy, materiál a personál. Pokud bychom měli (a chtěli) růst dál, budeme muset hledat cesty, jak aktivity zejména na školách slučovat a pracovat jen s perspektivními školami a oblastmi. Bude také třeba získávat další lidi, kteří budou na školách korfbalová družstva vést.

Můžeme se vší hrdostí říct, že jsme korfbal v Brně „rozjeli“. Druhým dechem ale nutno přiznat, že jsme už na hranici možností a sil. Klub vede 5-členný tým dobrovolníků a i když odměňujeme trenéry i administrativní práci, stále mnoho důležitých věcí nestíháme a nezvládáme. Především nefunguje dobře komunikace uvnitř klubu s hráči i jejich rodič nebo bývalými hráči. Nezvládli jsme udržet vydávání pravidelného informačního newsletteru a drhne také evidence členů a jejich databáze. Trochu snad pomůže nový web, ale potřebovali bychom pár dalších nadšených a šikovných rukou a hlav, které se doborovolně chopí nějaké pravidelné aktivity, ať už organizace akcí nebo komunikace či administrativa.

 

Závěrem

Chtěl bych touto cestou nejdříve poděkovat všem, kteří pomáhali větší či menší měrou udržet chod klubu, všem trenérům, funkcionářům, rozhodčím i ostatním dobrovolníkům. Zároveň bych chtěl popřát všem hráčkám, hráčům, fanouškům i jejich rodinám především pevné zdraví, spoustu (nejen korfbalového) štěstí a dostatek chuti do práce a tréninku v roce 2019.

Vše NEJ…. přeje

Ondřej Fridrich
předseda Korfbal klubu Brno