Sváteční středa 8. května byla druhou příležitostí k zisku licence školitele korfbalu. Trenérské školení se uskutečnilo v Brně na ZŠ Sirotkova, která svým zázemím poskytla vhodné podmínky jak pro teoretickou, tak i pro praktickou část kurzu. Hlavním školitelem nebyl nikdo jiný než hlavní trenér české seniorské reprezentace Ivo Kracík.

Tohoto školení se nakonec zúčastnilo 17 přihlášených zájemců, z našeho Korfbal klubu Brno to byly Domča Drábková, Sára Sahatciu, Anička Drobníková, Zuzka Herbstová a Míša Vojnová. Dále jeden účastník z KK Brno-Nový Lískovec, 2 z VKC Kolín, 2 z MS YMCA Znojmo, jeden z KC-ZŠ Šenov, jedna z SK RG Prostějov, 2 mladíci z KK TJ Sokol Koblov a výčet účastníků uzavíraly 3 paní učitelky z brněnských ZŠ Heyrovského a ZŠ Pastviny, které využívají korfbal ve výuce tělocviku a se školními družstvy se účastní i korfbalových turnajů.

Teoretická část obsahovala několik témat: postavení, úlohy a prostředky trenéra, rozdělení dětí a mládeže do věkových skupin podle schopností učit se a hlavním tématem bylo motorické učení jedince. Na závěr i něco z první pomoci u čeho významně pomohla i jedna z účastníků, která kurzy první pomoci i vyučuje.

Do praktické části byli účastníci školení rozděleni do 6 skupin. Každá skupina měla za úkol přípravu série cvičení pro různé věkové kategorie na daný typ tréninku. Tyto úkoly byli následující: rozcvička bez míče i s míčem, technika střelby, pohyb kolem koše, obrana, asistent, doskok. Každá skupina si v průběhu polední přestávky připravila svoje cvičení a pak v praktické části tyto cvičení prováděli ostatní účastníci školení jako cvičenci nebo i někdy neposlušné děti. Lektor Ivo Kracík následně připomínkoval tyto cvičení, vyzvedl pozitivní věci i navrhl jejich modifikace. Navíc přidal některá cvičení i ze svého zásobníku cvičení, aby přítomní budoucí trenéři získali co největší základnu různých alternativ tréninkových cvičení.

Věříme, že školení novým trenérům utvrdilo základy a rozšířilo obzory. Zároveň doufáme, nové poznatky využijí v práci ve svých klubech nebo školách při výchově budoucích českých reprezentantů.

Fotogalerie zde.