Každá hra má svá pravidla

Korfbal založen na třech základních principech: férovosti, rovnosti pohlaví a týmové spolupráci. Svými pravidly učí vzájemné spolupráci a úctě ke spoluhráčům a protihráčům.

Základní pravidla korfbalu

Korfbal je míčová košová hra. Cílem hry je vstřelit míč do soupeřova koše. S míčem se nesmí běhat ani driblovat. Po přihrávce je třeba se zastavit a buď vystřelit nebo přihrát. Je povolen tzv. míč z běhu – obdoba dvojtaktu v košíkové. Na rozdíl od košíkové Vám ve střelbě na koš soupeř může zabránit pomocí bráněné pozice. Obránce stojí mezi Vámi a košem, obličejem k Vám a zvednutím ruky vás zablokuje. Nezáleží na tom, že jste o hlavu vyšší a mohl byste vyskočit tak vysoko, že by Vám ve střelbě zabránit nemohl.

Družstvo tvoří osm hráčů (čtyři ženy a čtyři muži), kteří se na začátku hry rozdělí na dvě čtveřice (dvě ženy a dva muži). Ty se během zápasu střídají v útočné a obranné roli. Každá čtveřice hraje vždy pouze na jedné polovině hřiště. Role se ovšem spravedlivě po dvou koších střídají. Při hře je dovoleno bránit pouze stejné pohlaví, pokud je míč v držení některého z hráčů, je „nedotknutelný“, což v praxi znamená , že strkání, držení a blokování není dovoleno. Přestupek proti pravidlům se trestá volným hodem nebo v horším případě penaltou.

Kompletní pravidla korfbalu ke stažení: https://www.korfbal.cz/article/dokumenty

Video: 

 

Korfbal je jediný smíšený týmový míčový sport na světě. Nizozemský učitel Nico Broekhuijsen vytvořil korfbal a jeho základní pravidla na počátku 20. století tak, aby umožnil chlapcům i dívkám zážitek ze společné hry. Korfbalové týmy jsou proto složené z žen a mužů, kteří mají rovnocenné herní podmínky a role.

Pravidla korfbalu jsou založena na rovnosti a spolupráci, jako na výchozích postulátech. Tým tvoří osm hráčů – čtyři ženy a čtyři muži. Koše jsou umístěné uvnitř hrací plochy, což umožňuje střelbu z kteréhokoliv úhlu. Hráči, rozdělení na čtveřice, plní útočné nebo obranné role, po dvou vstřelených koších se útočníci a obránci vymění. Hráči mohou bránit pouze protihráče stejného pohlaví a ve hře je zakázáno jakékoli násilí.

 

Průběh utkání

Na začátku utkání týmy postaví své hráče do obou zón – obranné a útočné. V každé zóně má příslušné družstvo 4 útočníky a 4 obránce.  Postavení hráčů v zónách se mění vždy po dosažení dvou košů. Z útočníků se stávají obránci a z obránců útočníci. Tato změna proběhne v momentě přeběhnutí půlící čáry.

 

Přestupky

Přestupky lze jednoduše rozdělit na technické a fyzické. Technickým přestupkem proti pravidlům korfbalu je běh, chůze či driblování s míčem, hra míče nohou od kolene dolů.  Nelze hrát s míčem vně hrací zóny (v autu), držet se stojanu koše nebo s ním jakkoliv hýbat.

Fyzickým přestupkem je vyražení, braní a tahání míče z rukou soupeře, strkání a držení protihráče, úder do míče pěstí. Dále je zakázáno bránit soupeře opačného pohlaví a bránit soupeře, který je již bráněn jiným hráčem.

 

Bráněná střelba

Jedním z pravidel, kterým se korfbal zásadně liší od jiných sportů, je tzv. bráněná střelba. Útočník nesmí vystřelit v momentě, kdy mezi ním a košem je postaven obránce, která alespoň jednou rukou aktivně brání míč. Vzdálenost od útočníka je maximálně na délku paže, obránce musí mít oční kontakt s míčem. Toto pravidlo stírá výškové rozdíly mezi obráncem a útočníkem.

Za uvedené přestupky je družstvo potrestáno penaltou, volným hodem, či ztrátou míče.

 

Věkové kategorie

Věkové kategorie jsou stanoveny Soutěžním řádem Českého korfbalového svazu s ohledem na fyzické a mentální dispozice hráčů a s ohledem na strukturu mezinárodních soutěží. Pro každou kategorii jsou stanoveny výjimky a specifika, týkající se rozměru hrací plochy, hrací doby, velikosti košů a míče.

Věk Koš Míč
Minižáci 6-10 let 2,5 metru Velikost 4
Mladší žáci 11-13 let 3,0 metru Velikost 5
Starší žáci 14-16 let 3,5 metru Velikost 5
Dorostenci 17-19 let 3,5 metru Velikost 5
Senioři 20 let a starší 3,5 metru Velikost 5

V místech a oblastech, kde jsou pro to podmínky, mohou být v žákovských kategoriích organizovány soutěže pro jednotlivé třídy základních škol.

 

Hrací doba

Standardní hrací doba utkání je 2 x 25 minut s přestávkou trvající maximálně 10 minut. V jednotlivých soutěžích ale může být upravena i na variantu 4×10 minut. Hrací doba žákovských utkání a turnajů je zkrácena s ohledem na věk hráčů a organizaci turnajů. Pro školní potřeby lze využít i kratší hrací dobu, odpovídající jedné vyučovací hodině, kterou lze dále rozdělit na několik částí.

Stáhněte si pravidla korfbalu, soutěžní řád a další související dokumenty.

KONTAKTUJ NÁS

Pokud tě korfbal zaujal a chceš si ho zkusit, nech nám na sebe kontakt a my se ti ozveme. Těšíme se na tebe!