Historie korfbalu

Kde se vzal korfbal?

Sport jménem korfbal vznikl již před více než 100 lety v Nizozemí. Odtud také pochází jeho název – slovo “korf” znamená v nizozemštině “koš”.

 

 Zakladatel korfbalu Nico Broekhuijsen byl učitelem malých dětí v jedné z nejchudších částí Amsterodamu na počátku 20. století. Inspirován ranou verzí obdoby basketbalu (tzv. “ringböl”), který viděl během letní školy tělesné výchovy ve Švédsku, vymyslel Broekhuijsen v roce 1903 korfbal.

Na rozdíl od mnoha jiných týmových sportů, které byly vyvinuty pro školy s oddělenou výukou tělesné výchovy, Broekhuijsen nalezl geniálně jednoduchý způsob začlenění chlapců a dívek v rámci pravidel hry. Výzvou pro něj bylo zorganizování společné fyzické aktivity pro chlapce i dívky, která by byla založena na spolupráci, a přesto podporovala soutěživost.

 

Korfbal byl řešením, které šlo zcela odlišnou cestou než mnohé ostatní, na první pohled podobné, nicméně ne smíšené týmové sporty, jež byly vytvořené pro školy ve stejném období a jsou dnes také hrané po celém světě.

JAK KORFBAL VYPADAL?

Mezinárodní korfbal ve 20. století

V prvních desetiletích 20. století vzniklo mnoho korfbalových klubů a korfbal zapustil pevné kořeny v Nizozemí a Belgii. V roce 1933 byla založena Mezinárodní korfbalová federace (IKF) jako nástupce Mezinárodní korfbalové kanceláře založené v roce 1924 národními svazy Holandska a Belgie.

Korfbal byl dokonce představen na olympijských hrách v letech 1920 (Antverpy) a 1928 (Amsterdam).

K jeho dalšímu intenzivnímu rozvoji dochází od pozdních 70. let, kdy se celosvětově společenské hodnoty přiblížily pokrokové a inovační povaze korfbalu. První světový šampionát v korfbale se uskutečnil v roce 1978 a od roku 1987 se mistrovství koná každé čtyři roky.

Korfbal byl uznán Mezinárodním olympijským výborem v roce 1993 a je součástí Světových her (“Olympiáda neolympijských sportů”) od roku 1985.

Kontinentální mistrovství se hrají v Evropě a v Asii a Oceánii každé čtyři roky. Původně se korfbal hrál na trávě pod širým nebem, dnes je možné jej hrát i na mnoha jiných površích: na palubovce, na umělé trávě, na pláži a rekreačně dokonce i ve vodě. Na nejvyšší úrovni se ale korfbal nejvíce hraje ve sportovních halách.

JAK KORFBAL VYPADÁ DNES?

Korfbal se šíří dál

Duch spolupráce, rozhodující pro pravidla korfbalu, je také charakteristický jak pro mezinárodní řídící orgány tohoto sportu, tak i pro širší mezinárodní korfbalovou komunitu. Mezinárodní korfbalová federace, ve které bylo v roce 2018 zapojeno již 69 členských zemí z pěti kontinentů, aktivně podporuje import korfbalu do nových zemí při jakékoliv příležitosti.

Jakkoli je korfbal pevně zaveden v Evropě, a to obzvlášť v průkopnických zemích Holandsku a Belgii, vzkvétá také v zemích, jako jsou Taiwan, Austrálie, Indie, Jihoafrická republika, a začíná se prosazovat ve Spojených státech a Číně.

Rozšiřující se korfbalová síť je aktivní v mezinárodních výměnných programech, školách tělesné výchovy a veřejných vzdělávacích institutech. Jako pokrokový a inovační sport, ztělesňující principy rovnosti pohlaví a spolupráce, má korfbal nesmírný potenciál podporovat zakládání vztahů, budování komunit a posilování organizací – kvalit, kterých se Mezinárodní korfbalová federace snaží využít při svých rozvojových činnostech.

Poskytováním finanční, materiální a strukturální podpory přidruženým zemím usiluje Mezinárodní korfbalová federace o vytvoření stabilních lokálních organizací, a tím umožňuje udržitelný rozvoj korfbalu v každé z nich.

PŘIDEJ SE K NÁM

Pokud tě korfbal zaujal a chceš si ho zkusit, nech nám na sebe kontakt a my se ti ozveme. Těšíme se na tebe!