Další brněnská základní škola projevila zájem o korfbal ve své výuce. Jde o ZŠ Gajdošovu v Židenicích, kde o ukázky korfbalu projevil zájem pan učitel Šolc, který se korfbalu věnoval již předtím ve svém předchozím působišti na ZŠ Bosonožské v Starém Lískovci. K tomu se přidal velký zájem i ze strany vedení školy, a proto nebylo těžké ukázkové hodiny korfbalu na této škole domluvit.

ZŠ Gajdošova však má malou tělocvičnu, proto se termín ukázkových hodin posunul na květen, kdy místní žáci již můžou využít velkého venkovního hřiště. K tomu byla i možnost dvou hřišť díky dostatečnému prostoru.

Ukázkové hodiny se nakonec uskutečnily ve čtvrtek 9. a v pátek 10. května. První den však nevyšlo počasí a ukázkové hodiny se přesunuly do tělocvičny. To však nikomu z prvního stupně nepřekáželo a děti z prvního stupně se korfbalem bavily. V pátek se počasí již zlepšilo a ukázky mohly probíhat venku. S korfbalem se seznámili především starší žáci od páté třídy a druhého stupně. Korfbal se líbil nejen místním žákům, ale i vyučujícím. Škola se tak rozhodla k základní sadě 2 košů dokoupit i další dvojici košů, aby za příznivého počasí mohli místní žáci hrát venku současně na dvou hřištích. K tomu škola zakoupí i dostatečnou zásobu korfbalových míčů. V plánu pana učitele Šolce je v příštím školním roce otevřít korfbalový kroužek, o který bude na prvním stupni určitě velký zájem. A pokud bude dostatečný zájem i z druhého stupně, tak můžou být korfbalové kroužky hned dva.