Úvodní dny školního roku se tradičně vyznačují poznáváním nového a na ZŠ Bosonožské v Brně-Starém Lískovci již pravidelně i s korfbalem.

Každým novým školním rokem se na začátku školního roku seznamuje s korfbalem. Na ZŠ Bosonožské to letos byli ve čtvrtek 12.9. žáci druhých a třetích tříd, kteří se naučili novou sportovní hru, ve které hrají kluci a holky dohromady. Starší děti ze čtvrtých a pátých tříd prvního stupně si pak pravidla hlavně dobře zopakovaly a čtvrťáci si přiučili i pravidlu o bráněné střelbě a taktéž o rozdělení hřiště na útočnou a obranní zónu. ZŠ Bosonožská se již několik let zapojuje do soubojů ve Školním korfbalovém poháru, když se pravidelně dokáže kvalifikovat do finálového turnaje. Děti ze Starého Lískovci mají možnost navštěvovat korfbalový kroužek každé pondělí od 16:30 do 18:00. A právě letošní ukázky korfbalu měli úspěšný vliv na vysoký počet nováčků z Bosonožské na korfbalovém kroužku.