Jako první se do letošních korfbalových ukázek pustila Základní škola Laštůvkova v Bystrci, kde má korfbal už několikaletou tradici.

Korfbal se v Bystrci nakonec nejvíc usadil na ZŠ Laštůvkova. Po ZŠ Vejrostové, která se ke korfbalu připojila již v průběhu MS 2007 v Brně a následně i po ZŠ Heyrovského, kde korfbalový kroužek probíhal několik let, se korfbal nakonec dostal do pravidelné činnosti na ZŠ Laštůvkové. Kromě kroužku Korfbal klub Brno se zde každým rokem konají školní halové turnaje v rámci Školního korfbalového poháru a též Bystrcký korfbalový turnaj, který je zpestřením závěru školního roku. Téměř každým rokem se zde však odehrávají i korfbalové ukázky vždy pro nové žáky. Letošní školní rok nebyl výjimkou a ZŠ Laštůvkova uspořádala korfbalové ukázky jako první základní škola v letošním školním roce.

Během dvou ukázkových dnů 10. a 13. září byl korfbal představen žákům z druhých a třetích tříd. Tito žáci po většině korfbal ještě z předchozích let neznali. Celkem se s korfbalem seznámilo přes 150 nových dětí z 8 tříd. Nováčci mají možnost se přidat do korfbalového kroužku, který na této škole probíhá každou středu od 16:00.