Paní učitelka Malinová již několik let poctivě trénuje mladé korfbalisty z Maloměřic a Obřan. I proto se na zdejší ZŠ Hamry uskutečnily opět ukázkové hodiny.

Korfbalové ukázky se v maloměřické základní škole konaly v průběhu dvou dnů, středa 18. a čtvrtek 19. září byly vyhrazeny pro korfbal. Korfbalová pravidla si zopakovali žáci pátých tříd, čtvrťáci se naučili nová pravidla o bráněné střele a zónový korfbal na 2 půlky. Většina třeťáků si korfbal pamatovala již z loňského školního roku, ale zopakování pravidel se odehrálo i zde. A nejmladší druháci se s korfbalem seznámili úplně poprvé. Celkem se korfbalových ukázek zúčastnilo 8 tříd z prvního stupně. Ukázky měly velmi pozitivní efekt v přihláškách do korfbalových kroužků na ZŠ Hamry. Do dvou kroužků se přihlásilo dohromady téměř 40 dětí, přičemž do hodiny pro první stupeň je přihlášených až 26 místních žáků a žákyň. Korfbal tak zde má již velmi dobré základy.

Info o ukázkách se objevilo i na stránkách školy zde.