Korfbal klub Brno, z.s. svolává v souladu se stanovami spolku výroční členskou schůzi.

Tato akce je určena pro všechny řádné členy spolku, jejich rodiče / statutární zástupce a další zástupce veřejnosti – zástupce samosprávy, partnery sportovního klubu aj.

Datum:           neděle 12. 9. 2021
Čas:                18:00
Místo: DSA Rubínek (vedle KD Rubín), Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky (mapa)

Program:

 1. Zahájení, schválení programu schůze  
 2. Výroční zpráva spolku za roky 2019 a 2020
 3. Zpráva o hospodaření spolku a rozhodnutí o HV za rok 2019 a 2020
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Volba členů Výkonného výboru a Kontrolní komise spolku
 6. Návrh rozpočtu na rok 2021
  • stanovení výše členských příspěvků 2021/2022
 7. Různé – diskuze
  • Organizace ročníku 2021/2022
   • Termínová listina soutěží
   • Organizace družstev – trenéři, místa a časy tréninků
   • Projekt Sportovního centra mládeže – SCM Korfbal Brno
   • Kontroly u sportovních lékařů
 8. Závěr

Předpokládaný konec členské schůze – 19:30 h.

Vzhledem k tomu, že vládní opatření nám neumožnila uspořádat členskou schůzi v roce 2020, bude součástí programu této schůze také schvalování nutných výstupů za rok 2019. 

Schůze se uskuteční podle platných vládních nařízení pro pořádání veřejných akcí.

V rámci schůze bude také volen nový Výkonný výbor a Kontrolní komise spolku (odložená volba z roku 2020). V případě, že byste měli zájem se s námi na vedení a organizaci klubu podílet, budeme velmi rádi. Máme celou řadu projektů a nápadů, které vám rádi představíme, a společně vybereme, se kterým byste nám mohli pomoci.
Zájemce prosíme o informaci nejpozději do 8.9.2021 na e-mail: vv@korfbalbrno.cz

Na setkání se těší

Ing. Ondřej Fridrich   
předseda Korfbal klubu Brno, z.s.