Co je to korfbal ?

Korfbal je jedinou výhradně smíšenou míčovou kolektivní hrou na světě. Vznikl v Nizozemí v roce 1902 pro potřeby nově zavedeného koedukovaného (smíšeného) vyučování na nizozemských školách. Záměrem bylo podpořit kolektivní způsob hry a rovnoprávnost všech hráčů vzhledem k jejich pohlaví, věku a tělesnému vzrůstu.

Název – korfbal byl odvozen z holandského slova „korf“ označující koš. Rozvoj nového sportu byl podpořen založením Nizozemské korfbalové asociace v roce 1903, která později (1938) obdržela čestný titul královská. Z původní třizónové verze vznikla varianta dvouzónová na hřišti o rozměrech 30×60m, která se dnes hraje mezinárodně. Od roku 1952 se korfbal hraje také v hale, kde má hřiště rozměry 20×40m.

Do konce druhé světové války se korfbal hrál v Nizozemí, Belgii a nizozemských koloniích v jihovýchodní Asii. K rozšíření korfbalu mimo „tradiční“ země došlo teprve roku 1946, kdy byl korfbalový svaz založen ve Velké Británii a Dánsku. Mezinárodní korfbalová federace IFK dnes soustřeďuje týmy z celého světa – Austrálie, USA, Brazílie, Venezuela, Nigerie, Taiwan, Indie, JAR, atd.U nás nastal významný rozvoj korfbalu po roce 1989.V roce 1978 se v Nizozemí uskutečnilo první mistrovství světa. Korfbal se od roku 1985 pravidelně objevuje na Světových hrách neolympijských sportů.

Jaká jsou specifika korfbalu?
Za prvé a hlavně, korfbal je týmový sport. Individuální výkony jsou pochopitelně základem, ale korfbal nepřeje sólování. Příslušnost k týmu znamená týmovou práci. Běhání s míčem nebo dribling jsou zakázány. Jakmile v běhu získáte míč, zastavíte se a přihrajete volnému spoluhráči.

Za druhé, korfbal je smíšený sport. Hrají muži dohromady se ženami, ale ženy jsou v taktice týmů rovnocenné: další pravidlo korfbalu totiž říká: muž brání muže, žena ženu, vždy jen jeden proti jednomu. Přesila dva na jednoho, muž proti ženě a naopak se nepřipouští.

Za třetí, korfbal je hra taktická. Každé družstvo se snaží docílit co nejvíce bodů za pomoci taktiky svého týmu jako celku. Pravidla totiž dále ochraňují slabší nebo menší (nikoliv však nešikovnější) hráče: korfbal je bezkontaktní sport, kde blokování soupeře, vrážení do něj či násilné odebrání míče nejsou dovoleny. Důležité jsou technické a taktické dovednosti, nikoli svaly. A není samozřejmě povoleno ani hýbání s košem: i tak je skórování obtížné. Nepočítají se totiž koše, vstřelené z „bráněné“ pozice: je důležité si nejprve vytvořit chytrou kombinační hrou volný prostor a teprve poté střílet.

Korfbal je zejména smíšený týmový sport,který má několik charakteristických rysů:
Korfbal je smíšená hra založená na principu rovnosti pohlaví
Korfbal vede k všestrannému tělesnému rozvoji
Korfbal je založen na rychlosti a mrštnosti, zatímco použití síly vůči soupeři je jako součást hry eliminováno
Korfbal je zcela založen na principu týmové hry
Korfbal vyžaduje schopnost všestranně taktizovat
Korfbal podporuje sebeovládání a sebekázeň díky bezprostřední přítomnosti soupeře