Pred uzavretím škôl v tomto týždni sme ešte v nedeľu 8.3. stihli odohrať posledné kolo našich korfbalových turnajov v Žebětíně. Rovnako ako počas celej sezóny sa aj teraz odohrali všetky žiacke kategórie: přípravky, minižáci a mladší žáci. Teraz vám prinášame súhrn turnajov za všetkých 6 kôl od října až po březen.

Přípravka U9

Hneď v prvom kole v říjnu sme nehrali samostatný turnaj v tejto najmladšej kategórii, ale formát Korfbal 4 sme spojili aj pre minižiakov. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že nábory na školách stále pokračovali a veľký počet najmenších detí ešte pred prvým turnajom nestihli svoju registráciu alebo začali trénovať až od začiatku října. Preto bol prvý turnaj přípravek až v listopadu.
Počas celej sezóny sa nám nepodarilo naplniť kategóriu přípravek na žiadnom turnaji aspoň na počet 16 detí na jednom turnaji. Preto sme nemohli odohrať turnaje s kompletnými 4 družstvami po 4 hráčoch. A vzhľadom na to, že sme mali možnosť hrať přípravku na 2 ihriskách súčasne, zvolili sme radšej trojčlenné družstvá, aby sme zachovali 4 družstvá na každom turnaji a plnohodnotný turnaj na 2 ihriskách. Počet aspoň 12 účastníkov pre 4 družstvá sa nám nepodarilo naplniť len v prosinci, kedy dorazilo do Žebětína len 8 detí z přípravek. Bol to teda jediný turnaj, na ktorom sa vytvorili len 2 družstvá po 4 hráčoch a tieto si zahrali zápasy medzi sebou.
Najlepšími strelcami sa za celú sezónu stali medzi holkami Editka Surá, ktorá zvíťazila predovšetkým vďaka svojej poctivej dochádzke, keď nevynechala ani jeden turnaj. Medzi chlapcami sa stal najlepším strelcom Filip Krejčíř, ktorý si pri absencii v poslednom kole len tesne udržal prvé miesto pred Lukášom Mráčkom. Okrem zápasov sa na každom turnaji uskutočnila aj súťaž o kráľa strelcov, ktorá bola medzi deťmi veľmi obľúbená.

Minižáci U11

Táto kategória do 11 rokov bola pravidelne našou najsilnejšou vekovou kategóriou. Od minižiakov už turnaje v Žebětíně hráme tradičnou korfbalovou formou 8 proti 8, aby naše deti boli pripravené na republikové turnaje na konci sezóny. Na každom zo 6 turnajov sme boli schopní vytvoriť 4 družstvá. Najvyšší počet zúčastnených detí (47) bol v prosinci, kedy by sme dokonca boli schopní vytvoriť až 5 družstiev. Kvôli pravidelnosti turnajov sme však zostali pri 4 družstvách, aby sme aj stihli celý turnaj vôbec odohrať. Všetky kolá sa odohrali systémom každý s každým a družstvá hrali vždy po 3 zápasy na 2×10 minút hracieho času. Jedinou výnimkou bolo hneď prvé kolo v říjnu. Na tom totiž minižáci začínali spoločne s přípravkou vo formáte Korfbal 4 a pre menej zostávajúceho času sa turnaj odohral systémom semifinále a finále, takže družstvá odohrali po 2 zápasy. Na každom turnaji boli deti náhodne rozdelené do družstiev, aby sa mohli medzi sebou spoznať aj s deťmi z iných tréningových skupín. Jediným turnajom, kde boli deti v družstvách podľa svojich tréningových skupín bolo posledné kolo v březnu a možno trochu prekvapivým víťazom sa stalo družstvo Žabovřesky.
Najlepšími strelcami za celú sezónu boli medzi holkami Kateřina Malinová, ktorá napriek vynechaniu posledného kola mala náskok až 5 košov pred Lenkou Buberníkovou. Medzi chlapcami bol dominantným strelcom hráč s výstižným menom, Jakub Střelec stihol za 6 kôl výborných 24 košov a mal náskok 7 košov pred druhým Tomášom Havlom.
Veríme, že silná účasť deťom v tejto kategórii vydrží aj v budúcich rokoch. Je vidieť, že deti sa korfbalom bavia a na turnaje chodia veľmi radi aj s rodičmi, ktorých je takisto počas turnajov minižiakov vždy najviac.

Mladší žáci U13

V najstaršej kategórii našich žiackych turnajov sa pravidelne stretávali deti, ktoré sa už korfbalom nielen bavia, ale berú ho aj ako skutočný šport a poctivo trénujú viackrát týždenne. Najlepší z nich už nakukli aj do vyššej kategórie starších žiakov a veľká skupina už spoločne trénuje aj na tréningoch v Komíne. Mladší žiaci takisto hrajú tradičnou formou korfbalu 8 proti 8 na 2×15 minút, ktorá sa hrá aj v republikovej lige a náš výber mal vstúpiť do súťaže v nadstavbovej časti súťaže.
Najviac mladších žiakov dorazilo hneď na 1.kolo v říjnu, kedy sa podarilo vytvoriť 4 družstvá a hralo sa systémom každý s každým (3 zápasy pre každé družstvo). Na každý ďalší turnaj však prišlo menej detí a nepodarilo sa už zopakovať vytvorenie 4 družstiev. Preto sa všetky ďalšie turnaje od listopadu hrali s 3 družstvami a takisto systémom každý s každým (2 zápasy pre každé družstvo). Družstvá boli vždy náhodne rozdelené, a preto sa v jednom družstve vždy stretli deti z rôznych častí Brna. Mohli sa tak navzájom spoznať a nerozdeľovať sa podľa tréningových skupín.
Najlepším strelcom sa stal jednoznačne Kryštof Malina, ktorý napodobnil svoju sestru Kačku z minižiakov. Kryštof nastrieľal najviac košov s veľkým rozdielom 7 košov pred druhým v poradí, čím využil svoje skúsenosti už aj z vyššej kategórie starších žiakov, s ktorými pravidelne cestoval na zápasy už počas tejto sezóny.  Súboj o najlepšiu strelkyňu medzi dievčatami bol tesný do poslednej chvíle. Nakoniec si 1.miesto udržala Adéla Rybková, ktorá napriek absencii na poslednom turnaji zvíťazila pred Adélou Němečkovou o jediný koš.

Poďakovanie organizátorom, trénerom a rozhodcom

Veľké poďakovanie patrí samozrejme organizátorom turnajov Barči Dvořákové a Peťovi Bušíkovi, ktorí pravidelne turnaje pripravovali a viedli. Značná vďaka patrí všetkým trénerom, ktorí sa starali o rozvoj našich hráčov aj pri zápasoch, hlavne Vaškovi Ježkovi, Verči Malinové a Markovi Němečkovi i ďalším, ktorí sa príležitostne zapojili do trénovania družstiev. Zabudnúť nemôžeme samozrejme na rozhodcov, ktorí sa starali o priebeh zápasov. Boli to predovšetkým starší žiaci, ktorí absolvovali rozhodcovský kurz počas Českého pohára v Náchodě a na turnajoch v Žebětíně tak zbierali cenné skúsenosti na začiatku svojej rozhodcovskej činnosti, boli to hlavne Sam Franzki, Ondra Kozel a Honza Petřík, ktorí všetci zhodne prispeli na 3 kolách. Pri chode turnajov pomáhali aj ďalší starší žiaci, ktorí sa starali o zápisy zo zápasov a predovšetkým Tomáš Cholava, ktorý na časomiere absolvoval až 5 zo 6 kôl, veľká vďaka! Ďakujeme samozrejme aj rodičom, ktorí so svojimi deťmi na turnaje jazdili a príležitostne pomohli a určite podporovali svoje ratolesti.

Čo ďalej?

V súčasnej situácii ťažká otázka. Minižáci a mladší žáci mali už pripravené svoje výbery najlepších hráčov na štvrťfinálové turnaje republikovej nadstavby koncom března, tie sú však odložené. V pláne bola samozrejme účasť na ďalších podujatiach, ktorými mali byť turnaj Korfbal 4 v Ostrave 2.5. alebo Český pohár v Náchodě 23.5. Momentálne samozrejme nevieme povedať, ktoré akcie sa uskutočnia.

Cieľov do budúcej sezóny našich turnajov v Žebětíně však bude určite niekoľko. Pritiahnuť na turnaje viac detí v najmladšej kategórii přípravek, pretože tu je každoročne veľmi malá účasť detí z tréningov. Deti v tomto veku máme, ale na turnaje ich chodí len časť z nich možno práve preto, že korfbal berú aj rodičia len ako odpolední krúžok. V minižiakoch je účasť detí výborná a v tejto kategórii sme pravdepodobne naplnili kapacitu turnaja. Preto by malo byť cieľom zlepšenie korfbalových zručností našich detí, ktoré by sa prejavili v kvalitnejších zápasoch. U mladších žiakov bude dôležitá stabilizácia ich účasti. Na turnaje chodili všetci z tréningov, avšak časť z nich dosť nepravidelne, preto sme mali značnú nestabilitu v počte účastníkov.