V předchozí části jsme se ohlédli za korfbalovými výsledky jednotlivých družstev našeho klubu v dlouhodobých soutěžích Českého korfbalového svazu. Ale důležitých událostí se v minulé sezóně stalo mnohem víc. Tak se pojďme podívat i na ně.

Sportovní akce

Hráči KK Brno se kromě pravidelných soutěží účastnili v uplynulé sezóně celé řady dalších korfbalových akcí. A některých se pro změnu neúčastnili…

Europa Shield

Turnaj Europa Shield je druhým nejvýznamnějším klubovým turnajem v Evropě. KK Brno se na něj probojovalo díky vítězství v základní části předchozího ročníku soutěže dospělých.

Díky výhodnému losu se nám podařilo postoupit do semifinále. V bojích o medaile jsme ale v obou případech nedokázali soupeře přetlačit a po těsných prohrách jsme nakonec získali 4. místo.

V příštím roce Mezinárodní korfbalová federace zrušila tradiční pohárové turnaje, ale místo nich zavádí v lednovém termínu novinku IKF European Korfball Tour Challenger 2021, na který náš klub obdržel pozvánku spolu s dalším českým klubem – SK RG Prostějov.

Zakončení sezóny

Tradiční zakončení soutěžní sezóny bylo letos v ohrožení kvůli koronavirovým omezením, ale podmínky se na poslední chvíli uvolnili a tak se naši hráči a jejich rodiny mohly opět potkat na beachových kurtech v Komíně.

A myslím, že nejsem jediný, který letošní ročník díky opravdu hojné účasti považuje za jeden z nejpovedenějších v celé historii. Velký dík za to patří celému organizačnímu týmu v čele s Markem Němečkem, Kubou Mášou, Peterem Bušíkem a Vaškem Ježkem.

Letní korfbalové soustředění / kemp

Letní kemp, který se v loňském roce přesunul do Heroltic bude navzdory stále nejisté situaci kolem COVID-19 mimořádnou událostí. Kapacita tábora je prakticky naplněná, program je v plné přípravě a účastníci už se určitě nejen těší, ale třeba i pilně trénují, aby na kemp přijeli solidně fyzicky i korfbalově připraveni. Věřte, bude to potřeba.

V letošním roce to pak nebude jediná akce, protože starší hráče bude čekat v září víkendové soustředění s halovou přípravou. Zatím více informací neprozradíme, těšte se na podrobnější zprávy již brzy.

Český pohár v Náchodě a jiné turnaje

Koronavirus bohužel neumožnil organizaci dalších tradičních turnajů, jakými býval např. náchodský Český pohár žáků, kterého se vždy účastnila početná brněnská výprava. Určitou náplastí byl červencový turnaj v Nitře.

Tradiční turnaj K4 se letos uskuteční na podzim, konkrétně 12.9., ale poprvé to nebude v Brně, ale v Kutné Hoře. Turnaje se budou účastnit týmy v kategorích U11, U13, U16 a U19.

O měsíc později, 10.10. se pak uskuteční přípravný turnaj K8 v klasickém korfbale. Ten se bude konat v Brně a bude určen pro kategorie U11, U13 a U16.

Pro hráče v kategorii dorostu a dospělých je určena tzv. Superliga, nicméně ta neprobíhá pod hlavičkou klubu, a proto náš klub účast hráčů v této soutěži nijak nepodporuje ani nezajišťuje. Po loňských zkušenostech nebyl mezi hráči o tento turnaj dostatečný zájem, proto se na něm objeví naši hráči zejména v reprezentačních výběrech.

Výjezd do Holandska

Podzimní výjezdy do země korfbalu zaslíbené se už pomalu stávaly pravidelným prvkem v korfbalových kalendářích. Zájezd na podzim 2019 se navzdory horšímu termínu i obtíženjším podmínkám na místě povedl. V letošním roce bohužel vzhledem k nejisté mezinárodní situaci výjezd do Holandska organizovat nebudeme.

Aktuální situace v klubu

Díky dlouhodobě skvěle fungujícímu projektu Korfbal do škol, který vede Peter Bušík, a samozřejmě díky všem trenérům, kteří vedou tréninky a korfbalové kroužky na školách, je náš klub ve velmi příznivé situaci.

Členská základna

Jsme v současnosti největším korfbalovým klubem co do počtu členů i aktivních hráčů nejen v ČR, ale také pravděpodobně v celé střední Evropě (statistiky ČUS). Širší členskou základnou disponují už pouze kluby v Nizozemsku a Belgii, kde nezřídka počet aktivních členů přesahuje 1.000. Laťka je tedy nastavena vysoko 🙂

  • Počet členů klubu (spolku): 483
  • Počet aktivních sportovců v soutěžích: 220, z toho do 18 let 185
  • Počet sportovců bez splnění soutěžních kvót: 141, z toho 133 do 18 let
  • Ostatní: 122 (bývalí hráči apod.)

Cílem pro další roky je zejména stabilizace členské základny, posílení kapacit sportovišť a trenérských sil a dále rozvoj herních kvalit mladších kategorií. Postupně bude docházet k posunu směrem od rekreačních a volnočasových aktivit ke sportovním aktivitám. Proto třeba už příští rok bude jeden tým mladších žáků hrát celostátní soutěž a ne pouze brněnskou ligu. Opět budeme mít 2 týmy starších žáků a výrazný nárůst hráčské základny v dorostu nám umožní také více a flexibilněji pracovat i s touto věkovou kategorií.

Finanční situace

Především díky rozsáhlé členské základně a také díky usilovné administrativní práci se nám v posledních letech podařilo získat velmi solidní finanční zajištění chodu klubu.

Hlavním finačním příspěvkem k chodu klubu jsou obdržené členské příspěvky a dále dotační prostředky, zejména z programu MŠMT – Můj klub.

Bohužel v průběhu roku 2019 finanční situace zdaleka tak příznivá nebyla. Kvůli velkému zpoždění dotačního programu Můj klub, ze kterého jsme obdrželi finanční prostředky až na konci října, a současně výpadku dotace z Jihomoravského kraje ve stejném období, jsme se několik měsíců pohybovali nebezepečně blízko zadlužení klubu. Nakonec jsme situaci zvládli a naopak si následně vytvořili finančí rezervy do dalších let.

Obdržené dotace v roce 2019:

  • MČ Brno-Bystrc: 25.000,- Kč
  • MČ Brno-Komín: 8.000,- Kč
  • MČ Brno-Starý Lískovec: 10.000,- Kč
  • OŠMT Brno: 80.000,- Kč
  • MŠMT – Můj klub: 442.200,- Kč

Pro rok 2020 je situace velmi příznivá a zásadně do ní nezasáhla ani koronavirová krize. Již nyní máme na účtu klubu 3 z 6 dotačních titulů, o které jsme žádali, včetně toho nejvýznamnějšího z MŠMT. Na další vyjádření čekáme.

Pozitivně se na finační situaci projevilo i zavedení klubového informačního systému (KIS), díky kterému máme mohem lepší informace o zaplacených/nezaplacených příspěvcích.

Získané prostředky chceme využít především pro další rozvoj klubu – lepší finanční ohodnocení trenérů, více hodin pronájmů sportovišť, dále lepší (dražší) sportoviště pro zápasy a v neposlední řadě také na lepší vybavení týmů a hráčů.

Za zmínku stojí také sponzorské spolupráce. Společnost INA SPORT, která je výhradním dovozcem značky Hummel, nám poskytuje mimořádně výhodné podmínky pro nákup sportovního oblečení této značky.

Sportovní obchod Sanasport pak našim členům poskytuje zajímavé slevy na halovou obuv i na další sportovní vybavení.

Drobný finanční přípěvek také tvoří zapojení do projektu GIVT.cz, díky kterému z každého nákupu uskutečněnému ve vybraných e-shopech získáváme finanční obnosy různé výše. Rozhodně budeme rádi, když se do tohoto programu zapojí mnohhem větší počet členů a jejich rodinných příslušníků.

Organizace chodu klubu

V uplynulé sezóně jsme zavedli nový klubový informační systém (KIS) – https://clen.korfbalbrno.cz/. Tento krok byl vzhledem k narůstající členské základně už naprosto nezbytný. A ačkoliv se zavedení systému určitě potýkalo s různými problémy, jeho přínos pro organizaci činnosti klubu a komunikaci mezi vedením, trenéry, hráč a rodiči hráčů je mimořádný.

Proto budeme postupně tento program rozšiřovat o nové funkce a lépe využívat stávající možnosti, zejména ve správě účasti hráčů na trénincích, zápasech a v další komunikaci mezi členy v systému.

Kde se bohužel neposouvá náš klub adekvátně kupředu je organizační, trenérské a manažerské zajištění klubu. Zde je nutno přiznat, že vedení a hlavní organizace klubu stojí aktuálně na 3 členech Výkonného výboru klubu, kterými jsou Ondřej Fridrich, Jakub Máša a Peter Bušík. Od loňského podzimu ale do tohoto týmu přibyla nově sekretářka klubu, Eva Soldánová a i díky její práci se komunikace uvnitř klubu s členy i trenéry posouvá správným směrem.

Velmi uvítáme zájem kohokoliv z členů, hráčů i rodičů hráčů o účast ve vedení klubu. Potřebné práce pro šikovné lidi je v klubu stále dost a dost.

Reprezentace

Asi není v mých silách vyjmenovat všechny reprezentanty ČR, kteří v současnosti oblékají dres KK Brno. Své zástupce má náš klub ve všech věkových kategoriích národních výběrů, od U15 až po seniory. Řada našich hráčů dokonce úspěšně reprezentuje ve více věkových kategorích, což je samozřejmě příslibem do budoucna.

Přáním klubu je, aby tito hráči, kromě sbírání velmi cenných zkušeností z mezinárodního korfbalu a reprezentačních soustředění, měli možnost tyto zkušenosti také předávat dál svým spoluhráčům a hráčským nástupcům v mladších generacích.

Soutěžní sezóna 2020/2021

Soutěžní sezóna 2020/2021 ještě nemá definitivně odsouhlasenou termínovou listinu, nicméně se zdá, že bude zahájena začátkem listopadu. O hracích systémech a termínech budou členové informovaní prostřednictvím KISu.

Poděkování na závěr

Dovolte mi jménem předsedy klubu na tomto místě poděkovat všem, kteří se v uplynulé (ne zrovna obvyklé) sezóně podíleli na tom, že náš klub roste a zlepšují se podmínky pro sportování v něm.

Těmi hlavními, ke kterým míří mé díky, jsou trenéři všech družstev a kroužků, ať už z řad hráčů nebo učitelů na školách. Bez jejich práce by to prostě nešlo a když nebudou oni, nebude ani klub.

Velké poděkování patří také všem, kteří v uplynulé sezóně pomáhali více či méně dobrovolně při organizaci soutežních akcí, turnajů i společenských aktivit. Upřímně, nachystat zakončení sezóny pro 150 lidí nebo týdenní letní kemp pro 80 dětí vyžaduje obrovský kus práce a času spousty lidí, který si dotyční ukrajují ze svého volného času. Díky moc za to.

Nemohu zapomenout ani na rozhodčí, kteří jsou členy klubu. Nejenže disponuje brněnský klub několika špičkovými rozhodčími s mezinárodními kvalitami, ale už pomalu dorůstá další generace a o rozhodcovské řemeslo se hlásí noví mladí zájemci. I díky jejich „pískání“ se také mohly uskutečnit třeba žákovské turnaje v Žebětíně.

V neposlední řadě mé díky míří také k rodičům mladších hráčů, kteří děti podporují, vozí na tréninky a turnaje a také mnohdy na těchto akcích pomáhají.

A na úplná závěr moc děkuji všem, keří nám v té uplynulé „podivné“ sezóně drželi palce a fandili, ať už přímo v halách nebo aspoň doma.

A to ještě není všechno…

Na konec musí přijít to nejlepší. V roce 2021 to bude přesně 30 let, kdy byl oficiálně založen a úředními místy povrzen vznik Korfbal klubu Brno. A věřte, že tato událost nemůže zůstat nepovšimnuta. Můžete se tak těšit na několik mimořádných událostí a zážitků. Ale víc už vám teď neprozradíme…

Za Korfbal klub Brno
Ondřej Fridrich
předseda spolku