V souladu se stanovami Korfbal klub Brno, z.s. svolává spolek výroční členskou schůzi.

Datum:            sobota 22. 6. 2019 (v rámci akce Zakončení sezóny)
Čas:                 10:00 / 13:00
Místo:              Orel Brno – Komín, Kníníčská 15, 624 00 Brno

Program:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Výroční zpráva spolku – hodnocení předsedy sportovního klubu
 3. Zpráva o hospodaření spolku a rozhodnutí o HV za rok 2018
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Návrh rozpočtu na rok 2019
  • stanovení výše členských příspěvků 2019/2020
 6. Různé – diskuze
  • Pracovní pozice sekretáře / sportovního vedoucího
  • Sponzoring
  • Trenérská a organizační pomoc (soustředění, výjezd do Holandska)
  • Kontroly u sportovních lékařů
  • Letní sportovní program
  • Letní soustředění Heroltice – srpen 2019
  • Organizace ročníku 2019/2020
   • Termíny soutěží
   • Organizace družstev – trenéři, místa a časy tréninků

7. Závěr

Předpokládaný konec členské schůze – 10:30 / 13:30h.

Na setkání se těší

Ing. Ondřej Fridrich
předseda
Korfbal klub Brno, z.s.