Se zájmem o korfbal se u brněnského Korfbal klubu přihlásila Základní škola Filipka – škola příběhem. Tato církevní škola otevřela svou činnost ještě jen od tohoto školního roku.

Základní škola Filipka sídlí v brněnských Židenicích na ulici Filipínského a je součástí Evangelické akademie. Sportovní možnosti této školy jsou omezené, a proto hledali vyučující vhodnou sportovní aktivitu pro své žáky. Sportovní program se odehrává na velkém venkovním dvoře a právě rozkládací korfbalové koše se ukázaly jako dobrá volba. Nejen jako aktivita pro hodiny tělocviku, ale také do programu odpolední družiny. A právě zdejší vychovatel a velký sportovec Michal Ptáček se zasloužil o dotáhnutí korfbalu na Filipku. Představení korfbalu proběhlo na dvě části. Nejdřív si na konci října korfbal zkusily děti s první a druhé třídy. Poté ve středu 6.11. přišli na řadu jejich starší spolužáci ze čtvrté a páté třídy. Oba dny bylo venku krásné počasí, a tak si všichni bez problémů zahráli na školním dvoře za svítícího sluníčka. S korfbalem se tedy seznámila celá škola, která v prvním roce svého působení dosáhla počtu 40 žáků. Korfbal tak po zbytek tohoto školního roku bude součástí sportovní výuky dětí na této unikátní škole.